رزرو تور کوش آداسی ویژه نوروز
رزرو تور کوش آداسی ویژه نوروز
تور کوش آداسی ویژه نوروز
تور کوش آداسی ویژه نوروز
رزرو تور کوش آداسی ویژه نوروز
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,000,000 ریال
یک تخته
253,000,000 ریال
کودک با تخت
193,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
239,000,000 ریال
یک تخته
277,000,000 ریال
کودک با تخت
202,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
239,000,000 ریال
یک تخته
308,000,000 ریال
کودک با تخت
143,000,000 ریال
کودک بدون تخت
109,900,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
288,000,000 ریال
یک تخته
349,000,000 ریال
کودک با تخت
186,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
292,000,000 ریال
یک تخته
357,000,000 ریال
کودک با تخت
186,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
307,000,000 ریال
یک تخته
375,000,000 ریال
کودک با تخت
236,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
356,000,000 ریال
یک تخته
449,000,000 ریال
کودک با تخت
188,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
360,000,000 ریال
یک تخته
457,000,000 ریال
کودک با تخت
188,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
364,000,000 ریال
یک تخته
465,000,000 ریال
کودک با تخت
192,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
372,000,000 ریال
یک تخته
474,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
382,000,000 ریال
یک تخته
492,000,000 ریال
کودک با تخت
185,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
394,000,000 ریال
یک تخته
508,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
394,000,000 ریال
یک تخته
508,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
409,000,000 ریال
یک تخته
530,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
421,000,000 ریال
یک تخته
674,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
432,000,000 ریال
یک تخته
564,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
445,000,000 ریال
یک تخته
650,000,000 ریال
کودک با تخت
192,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
447,000,000 ریال
یک تخته
587,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: CLUB LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
451,000,000 ریال
یک تخته
564,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
466,000,000 ریال
یک تخته
765,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room Land View
دو تخته (هر نفر)
474,000,000 ریال
یک تخته
629,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Land View
دو تخته (هر نفر)
477,000,000 ریال
یک تخته
663,000,000 ریال
کودک با تخت
322,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
496,000,000 ریال
یک تخته
727,000,000 ریال
کودک با تخت
190,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
505,000,000 ریال
یک تخته
675,000,000 ریال
کودک با تخت
187,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
531,000,000 ریال
یک تخته
826,000,000 ریال
کودک با تخت
191,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Efes Strd Land View
دو تخته (هر نفر)
591,000,000 ریال
یک تخته
1,014,000,000 ریال
کودک با تخت
205,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
598,000,000 ریال
یک تخته
855,000,000 ریال
کودک با تخت
205,000,000 ریال
کودک بدون تخت
155,000,000 ریال
توضیحات

برای رزرو تور کوش آداسی می‌توانید از طریق ما اقدام کنید.

ترانسفر زمینی دارد.

قیمت کودک زیر دو سال 1.990.000 تومان

خدمات

رزرو هتل

بیمه مسافرتی

ترانسفر

راهنمای فارسی زبان

بلیط رفت و برگشت با ایران ایر تور

قوانین و مقررات

پرداخت 50% از هزینه تور در زمان ثبت نام ضروری است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS