رزرو تور مسقط ویژه نوروز
رزرو تور مسقط ویژه نوروز
رزرو تور مسقط ویژه نوروز
رزرو تور مسقط نوروز
رزرو تور مسقط
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
200,800,000 ریال
یک تخته
353,700,000 ریال
کودک با تخت
275,900,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
245,100,000 ریال
یک تخته
279,200,000 ریال
کودک با تخت
245,100,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
245,100,000 ریال
یک تخته
279,200,000 ریال
کودک با تخت
240,300,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
250,000,000 ریال
یک تخته
284,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
250,000,000 ریال
یک تخته
288,900,000 ریال
کودک با تخت
245,100,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
254,900,000 ریال
یک تخته
288,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
258,100,000 ریال
یک تخته
292,100,000 ریال
کودک با تخت
248,400,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
264,500,000 ریال
یک تخته
298,500,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
269,400,000 ریال
یک تخته
313,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
272,700,000 ریال
یک تخته
321,300,000 ریال
کودک با تخت
272,700,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
272,700,000 ریال
یک تخته
321,300,000 ریال
کودک با تخت
267,800,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
274,200,000 ریال
یک تخته
303,400,000 ریال
کودک با تخت
269,400,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
293,700,000 ریال
یک تخته
356,900,000 ریال
کودک با تخت
288,800,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
297,000,000 ریال
یک تخته
365,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
301,900,000 ریال
یک تخته
365,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
301,900,000 ریال
یک تخته
374,800,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
316,400,000 ریال
یک تخته
428,200,000 ریال
کودک با تخت
306,700,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
353,700,000 ریال
یک تخته
475,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
355,100,000 ریال
یک تخته
466,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
386,000,000 ریال
یک تخته
561,000,000 ریال
کودک با تخت
361,700,000 ریال
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
500,900,000 ریال
یک تخته
777,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
شهر: مسقط
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
536,700,000 ریال
یک تخته
852,600,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
207,000,000 ریال
توضیحات

مسقط شهری آرام و باصفا است که در ایام نوروز مقصدی عالی برای تفریح و گردش است. با این تور همراه شوید و خاطرات خوبی رقم بزنید.


خدمات

رزرو هتل با صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنمای تور


تور در تاریخ 3 فروردین 1 میلیون و 500 هزارتومان افزایش قیمت دارد.

تور در تاریخ 4 فروردین 500 هزارتومان افزایش قیمت دارد.

تور در تاریخ 11 فروردین 500 هزارتومان افزایش قیمت دارد.

تور در تاریخ 29 اسفند 1 میلیون و 500 هزارتومان افزایش قیمت دارد.

تور در تاریخ 7 فروردین 1 میلیون و 500 هزارتومان افزایش قیمت دارد.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS