تور مالزی
شهر: کوالالامپور
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
459,500,000 ریال
یک تخته
582,000,000 ریال
کودک با تخت
476,350,000 ریال
کودک بدون تخت
387,150,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
468,150,000 ریال
یک تخته
597,350,000 ریال
کودک با تخت
476,350,000 ریال
کودک بدون تخت
388,800,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Deluxe
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
493,350,000 ریال
یک تخته
647,700,000 ریال
کودک با تخت
488,950,000 ریال
کودک بدون تخت
404,650,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
580,900,000 ریال
یک تخته
823,850,000 ریال
کودک با تخت
585,300,000 ریال
کودک بدون تخت
421,600,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
596,800,000 ریال
یک تخته
854,600,000 ریال
کودک با تخت
585,300,000 ریال
کودک بدون تخت
442,950,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: ُُStandard Room
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
697,500,000 ریال
یک تخته
1,056,000,000 ریال
کودک با تخت
661,900,000 ریال
کودک بدون تخت
459,400,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: لنکاوی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
شهر: پنانگ
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
774,750,000 ریال
یک تخته
1,214,750,000 ریال
کودک با تخت
765,900,000 ریال
کودک بدون تخت
478,000,000 ریال
قوانین و مقررات

بار مجاز مسافر 30 کیلوگر است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS