تور مالزی
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
314,900,000 ریال
یک تخته
386,900,000 ریال
کودک با تخت
294,900,000 ریال
کودک بدون تخت
105,000,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
329,900,000 ریال
یک تخته
402,900,000 ریال
کودک با تخت
349,900,000 ریال
کودک بدون تخت
105,000,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
342,900,000 ریال
یک تخته
443,900,000 ریال
کودک با تخت
359,900,000 ریال
کودک بدون تخت
301,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
363,630,000 ریال
یک تخته
443,060,000 ریال
کودک با تخت
391,630,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
365,900,000 ریال
یک تخته
479,900,000 ریال
کودک با تخت
382,900,000 ریال
کودک بدون تخت
314,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
367,900,000 ریال
یک تخته
484,900,000 ریال
کودک با تخت
377,900,000 ریال
کودک بدون تخت
314,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
371,900,000 ریال
یک تخته
499,900,000 ریال
کودک با تخت
409,900,000 ریال
کودک بدون تخت
314,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
379,000,000 ریال
یک تخته
484,900,000 ریال
کودک با تخت
399,000,000 ریال
کودک بدون تخت
314,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
387,130,000 ریال
یک تخته
489,660,000 ریال
کودک با تخت
393,160,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
403,900,000 ریال
یک تخته
547,900,000 ریال
کودک با تخت
418,900,000 ریال
کودک بدون تخت
319,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
405,900,000 ریال
یک تخته
506,230,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
415,430,000 ریال
یک تخته
546,410,000 ریال
کودک با تخت
415,340,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
417,900,000 ریال
یک تخته
572,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
324,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
419,290,000 ریال
یک تخته
555,090,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
428,680,000 ریال
یک تخته
573,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
442,010,000 ریال
یک تخته
599,330,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
454,900,000 ریال
یک تخته
649,900,000 ریال
کودک با تخت
454,900,000 ریال
کودک بدون تخت
339,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
475,900,000 ریال
یک تخته
689,900,000 ریال
کودک با تخت
484,900,000 ریال
کودک بدون تخت
344,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
490,650,000 ریال
یک تخته
696,480,000 ریال
کودک با تخت
515,620,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
494,930,000 ریال
یک تخته
684,290,000 ریال
کودک با تخت
494,930,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
496,900,000 ریال
یک تخته
709,100,000 ریال
کودک با تخت
602,830,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
569,030,000 ریال
یک تخته
1,043,270,000 ریال
کودک با تخت
494,210,000 ریال
کودک بدون تخت
399,900,000 ریال
توضیحات

برای رزرو تور مالزی کافیست با همکاران ما تماس بگیرید

قوانین و مقررات

بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS