رزرو تور مالزی
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
397,310,000 ریال
یک تخته
463,400,000 ریال
کودک با تخت
416,770,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD(NO WINDOW)
دو تخته (هر نفر)
397,310,000 ریال
یک تخته
465,070,000 ریال
کودک با تخت
421,200,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
416,150,000 ریال
یک تخته
502,090,000 ریال
کودک با تخت
411,060,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
416,150,000 ریال
یک تخته
502,090,000 ریال
کودک با تخت
421,200,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
431,780,000 ریال
یک تخته
533,530,000 ریال
کودک با تخت
441,970,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: BONG SOO (QUEEN/TWIN)
دو تخته (هر نفر)
441,840,000 ریال
یک تخته
554,160,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Deluxe
دو تخته (هر نفر)
441,880,000 ریال
یک تخته
554,250,000 ریال
کودک با تخت
441,880,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
442,560,000 ریال
یک تخته
575,550,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DORSETT ROOM
دو تخته (هر نفر)
447,510,000 ریال
یک تخته
564,880,000 ریال
کودک با تخت
441,930,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: PREMIER DELUXE
دو تخته (هر نفر)
452,510,000 ریال
یک تخته
575,460,000 ریال
کودک با تخت
452,510,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR ROOM
دو تخته (هر نفر)
454,790,000 ریال
یک تخته
578,190,000 ریال
کودک با تخت
493,870,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STUDIO EXECUTIVE
دو تخته (هر نفر)
463,180,000 ریال
یک تخته
596,230,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
483,910,000 ریال
یک تخته
638,250,000 ریال
کودک با تخت
441,970,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STUDIO ROOM
دو تخته (هر نفر)
499,280,000 ریال
یک تخته
6,507,700,000 ریال
کودک با تخت
499,280,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
505,200,000 ریال
یک تخته
680,280,000 ریال
کودک با تخت
526,460,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR ROOM
دو تخته (هر نفر)
507,090,000 ریال
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: STUDIO SUITE
دو تخته (هر نفر)
510,250,000 ریال
یک تخته
690,420,000 ریال
کودک با تخت
505,300,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
539,100,000 ریال
یک تخته
748,030,000 ریال
کودک با تخت
483,990,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
551,400,000 ریال
یک تخته
776,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: CLASSIK ROOM
دو تخته (هر نفر)
557,330,000 ریال
یک تخته
785,090,000 ریال
کودک با تخت
568,000,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
شهر: کوالالامپور
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
568,000,000 ریال
یک تخته
964,380,000 ریال
کودک با تخت
505,470,000 ریال
کودک بدون تخت
369,900,000 ریال
توضیحات

رارائه تور مالزی با خدمات ویژه از آژانس مشافرتی راز گیتی. برای مشاوره در باره تور تماس بگیرید.

قوانین و مقررات

هزینه کودک بدون تخت 10.900.000 تومان است.

بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS