تور قبرس
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
61,190,000 ریال
یک تخته
834,900,000 ریال
کودک با تخت
436,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
369,900,000 ریال
یک تخته
459,900,000 ریال
کودک با تخت
308,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
399,900,000 ریال
یک تخته
510,900,000 ریال
کودک با تخت
324,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
458,900,000 ریال
یک تخته
571,900,000 ریال
کودک با تخت
349,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
544,900,000 ریال
یک تخته
728,900,000 ریال
کودک با تخت
393,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
561,900,000 ریال
یک تخته
754,900,000 ریال
کودک با تخت
401,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
578,900,000 ریال
یک تخته
781,900,000 ریال
کودک با تخت
401,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
604,900,000 ریال
یک تخته
807,900,000 ریال
کودک با تخت
417,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
611,900,000 ریال
یک تخته
834,900,000 ریال
کودک با تخت
417,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
627,900,000 ریال
یک تخته
860,900,000 ریال
کودک با تخت
41,690,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
627,900,000 ریال
یک تخته
870,900,000 ریال
کودک با تخت
444,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
693,900,000 ریال
یک تخته
924,900,000 ریال
کودک با تخت
467,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
703,900,000 ریال
یک تخته
934,900,000 ریال
کودک با تخت
477,900,000 ریال
کودک بدون تخت
279,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
743,900,000 ریال
یک تخته
1,045,900,000 ریال
کودک با تخت
492,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
753,900,000 ریال
یک تخته
900,900,000 ریال
کودک با تخت
426,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
786,900,000 ریال
یک تخته
1,098,900,000 ریال
کودک با تخت
549,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
792,900,000 ریال
یک تخته
112,490,000 ریال
کودک با تخت
516,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
839,900,000 ریال
یک تخته
1,194,900,000 ریال
کودک با تخت
535,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
852,900,000 ریال
یک تخته
1,203,900,000 ریال
کودک با تخت
541,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
868,900,000 ریال
یک تخته
1,240,900,000 ریال
کودک با تخت
549,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
868,900,000 ریال
یک تخته
1,297,900,000 ریال
کودک با تخت
54,990,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
895,900,000 ریال
یک تخته
1,266,900,000 ریال
کودک با تخت
568,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
934,900,000 ریال
یک تخته
1,410,900,000 ریال
کودک با تخت
592,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
شهر: نیکوزیا
سرویس: FB (Optional Menu)
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,246,900,000 ریال
یک تخته
1,845,900,000 ریال
کودک با تخت
738,900,000 ریال
کودک بدون تخت
269,900,000 ریال
توضیحات

با تور قبرس شمالی راز گیتی همراه شوید و تابستانی به یادماندنی را رقم بزنید.

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS