تور بدروم
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
189,900,000 ریال
یک تخته
219,100,000 ریال
کودک با تخت
146,500,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
223,400,000 ریال
یک تخته
288,400,000 ریال
کودک با تخت
176,200,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
235,000,000 ریال
یک تخته
305,900,000 ریال
کودک با تخت
145,000,000 ریال
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
271,000,000 ریال
یک تخته
343,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
278,500,000 ریال
یک تخته
354,400,000 ریال
کودک با تخت
146,500,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
304,900,000 ریال
یک تخته
394,000,000 ریال
کودک با تخت
156,400,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
311,500,000 ریال
یک تخته
407,200,000 ریال
کودک با تخت
223,400,000 ریال
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
324,900,000 ریال
یک تخته
407,200,000 ریال
کودک با تخت
156,400,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
351,100,000 ریال
یک تخته
459,900,000 ریال
کودک با تخت
156,400,000 ریال
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
387,700,000 ریال
یک تخته
516,100,000 ریال
کودک با تخت
163,000,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
392,400,000 ریال
یک تخته
516,100,000 ریال
کودک با تخت
325,300,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
394,000,000 ریال
یک تخته
658,000,000 ریال
کودک با تخت
163,000,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Deluxe Room
دو تخته (هر نفر)
399,900,000 ریال
یک تخته
669,900,000 ریال
کودک با تخت
159,900,000 ریال
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room Land View
دو تخته (هر نفر)
407,200,000 ریال
یک تخته
314,900,000 ریال
کودک با تخت
308,500,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Sea View
دو تخته (هر نفر)
413,500,000 ریال
یک تخته
549,000,000 ریال
کودک با تخت
163,000,000 ریال
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
499,600,000 ریال
یک تخته
684,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
130,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
503,900,000 ریال
یک تخته
377,500,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
598,600,000 ریال
یک تخته
833,900,000 ریال
کودک با تخت
179,500,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
614,200,000 ریال
یک تخته
862,200,000 ریال
کودک با تخت
146,500,000 ریال
کودک بدون تخت
129,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: rixos bodrum
دو تخته (هر نفر)
1,390,400,000 ریال
یک تخته
2,341,900,000 ریال
کودک با تخت
557,100,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
توضیحات

با تور بدروم ما همراه شوید و لحظاتی مهیج رقم بزنید

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS