تور بدروم
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
297,100,000 ریال
یک تخته
419,200,000 ریال
کودک با تخت
208,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
343,300,000 ریال
یک تخته
427,400,000 ریال
کودک با تخت
214,600,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
349,900,000 ریال
یک تخته
534,800,000 ریال
کودک با تخت
262,400,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
382,900,000 ریال
یک تخته
488,500,000 ریال
کودک با تخت
221,200,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
386,200,000 ریال
یک تخته
491,800,000 ریال
کودک با تخت
227,800,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: club room
دو تخته (هر نفر)
396,100,000 ریال
یک تخته
574,300,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
406,000,000 ریال
یک تخته
637,000,000 ریال
کودک با تخت
226,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
445,000,000 ریال
یک تخته
580,000,000 ریال
کودک با تخت
235,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
454,000,000 ریال
یک تخته
595,000,000 ریال
کودک با تخت
314,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
455,500,000 ریال
یک تخته
736,000,000 ریال
کودک با تخت
313,600,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
490,000,000 ریال
یک تخته
805,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
495,100,000 ریال
یک تخته
815,200,000 ریال
کودک با تخت
241,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Club room
دو تخته (هر نفر)
528,100,000 ریال
یک تخته
704,600,000 ریال
کودک با تخت
241,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
547,900,000 ریال
یک تخته
639,400,000 ریال
کودک با تخت
288,300,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
561,100,000 ریال
یک تخته
947,200,000 ریال
کودک با تخت
257,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
561,100,000 ریال
یک تخته
947,200,000 ریال
کودک با تخت
257,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
567,700,000 ریال
یک تخته
960,400,000 ریال
کودک با تخت
257,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
584,000,000 ریال
یک تخته
775,500,000 ریال
کودک با تخت
315,200,000 ریال
کودک بدون تخت
169,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Myndos Standard Room
دو تخته (هر نفر)
604,000,000 ریال
یک تخته
818,500,000 ریال
کودک با تخت
247,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
604,000,000 ریال
یک تخته
861,400,000 ریال
کودک با تخت
257,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
617,200,000 ریال
یک تخته
970,300,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
620,500,000 ریال
یک تخته
1,066,000,000 ریال
کودک با تخت
257,500,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
625,000,000 ریال
یک تخته
1,075,000,000 ریال
کودک با تخت
400,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: ُُSTANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
722,800,000 ریال
یک تخته
1,105,600,000 ریال
کودک با تخت
307,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: sea view
دو تخته (هر نفر)
736,000,000 ریال
یک تخته
129,700,000 ریال
کودک با تخت
307,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
736,000,000 ریال
یک تخته
1,016,500,000 ریال
کودک با تخت
307,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Deluxe Room
دو تخته (هر نفر)
805,000,000 ریال
یک تخته
1,435,000,000 ریال
کودک با تخت
295,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Sea View
دو تخته (هر نفر)
1,250,800,000 ریال
یک تخته
1,788,700,000 ریال
کودک با تخت
406,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
توضیحات

با تور بدروم خاطراتی تکرارنشدنی را رقم بزنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS