بدروم
بدروم
بدروم
بدروم
بدروم
شهر: بودروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
261,000,000 ریال
یک تخته
332,000,000 ریال
کودک با تخت
210,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
294,000,000 ریال
یک تخته
345,000,000 ریال
کودک با تخت
210,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
310,000,000 ریال
یک تخته
373,000,000 ریال
کودک با تخت
209,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
315,000,000 ریال
یک تخته
378,000,000 ریال
کودک با تخت
210,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
318,000,000 ریال
یک تخته
408,000,000 ریال
کودک با تخت
213,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: CLUB ROOM
دو تخته (هر نفر)
341,000,000 ریال
یک تخته
416,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
357,000,000 ریال
یک تخته
443,000,000 ریال
کودک با تخت
271,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
365,000,000 ریال
یک تخته
455,000,000 ریال
کودک با تخت
228,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
387,000,000 ریال
یک تخته
483,000,000 ریال
کودک با تخت
223,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
395,000,000 ریال
یک تخته
500,000,000 ریال
کودک با تخت
231,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
395,000,000 ریال
یک تخته
500,000,000 ریال
کودک با تخت
231,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD ANDEX ROOM
دو تخته (هر نفر)
399,000,000 ریال
یک تخته
504,000,000 ریال
کودک با تخت
231,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
420,000,000 ریال
یک تخته
534,000,000 ریال
کودک با تخت
231,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Myndos Standard Room
دو تخته (هر نفر)
429,000,000 ریال
یک تخته
546,000,000 ریال
کودک با تخت
240,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: CLUB LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
429,000,000 ریال
یک تخته
546,000,000 ریال
کودک با تخت
240,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD CLUB ROOM
دو تخته (هر نفر)
441,000,000 ریال
یک تخته
567,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Club Room
دو تخته (هر نفر)
446,000,000 ریال
یک تخته
580,000,000 ریال
کودک با تخت
240,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
454,000,000 ریال
یک تخته
588,000,000 ریال
کودک با تخت
328,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
470,000,000 ریال
یک تخته
611,000,000 ریال
کودک با تخت
248,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
479,000,000 ریال
یک تخته
626,000,000 ریال
کودک با تخت
231,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: SEA VIEW ROOM
دو تخته (هر نفر)
483,000,000 ریال
یک تخته
630,000,000 ریال
کودک با تخت
240,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
504,000,000 ریال
یک تخته
693,000,000 ریال
کودک با تخت
252,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
555,000,000 ریال
یک تخته
735,000,000 ریال
کودک با تخت
273,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
564,000,000 ریال
یک تخته
751,000,000 ریال
کودک با تخت
267,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
576,000,000 ریال
یک تخته
769,000,000 ریال
کودک با تخت
273,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
656,000,000 ریال
یک تخته
887,000,000 ریال
کودک با تخت
252,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
668,000,000 ریال
یک تخته
908,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: ُُSTANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
677,000,000 ریال
یک تخته
920,000,000 ریال
کودک با تخت
273,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
شهر: بودروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior annex room
دو تخته (هر نفر)
1,269,000,000 ریال
یک تخته
1,806,000,000 ریال
کودک با تخت
273,000,000 ریال
کودک بدون تخت
175,000,000 ریال
توضیحات

خدمات:

پرواز مستقیم فرودگاه میلاس رفت و برگشت ایران ایرتور 

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان 

بار مجاز 30 کیلوگرم

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS