تور بدروم
شهر: بدروم
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
326,300,000 ریال
یک تخته
461,600,000 ریال
کودک با تخت
210,800,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
356,000,000 ریال
یک تخته
521,000,000 ریال
کودک با تخت
210,800,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
369,200,000 ریال
یک تخته
458,300,000 ریال
کودک با تخت
214,100,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
379,100,000 ریال
یک تخته
473,200,000 ریال
کودک با تخت
214,100,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
379,100,000 ریال
یک تخته
529,600,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
392,300,000 ریال
یک تخته
493,000,000 ریال
کودک با تخت
214,100,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
438,500,000 ریال
یک تخته
562,300,000 ریال
کودک با تخت
316,400,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
438,500,000 ریال
یک تخته
5,623,000,000 ریال
کودک با تخت
316,400,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
464,900,000 ریال
یک تخته
738,800,000 ریال
کودک با تخت
332,900,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
478,100,000 ریال
یک تخته
621,700,000 ریال
کودک با تخت
210,700,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
478,100,000 ریال
یک تخته
621,700,000 ریال
کودک با تخت
217,400,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
494,600,000 ریال
یک تخته
798,200,000 ریال
کودک با تخت
220,700,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
499,500,000 ریال
یک تخته
813,000,000 ریال
کودک با تخت
215,700,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
514,400,000 ریال
یک تخته
837,800,000 ریال
کودک با تخت
220,700,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room Land View
دو تخته (هر نفر)
534,200,000 ریال
یک تخته
705,800,000 ریال
کودک با تخت
224,000,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Myndos Standard Room
دو تخته (هر نفر)
547,400,000 ریال
یک تخته
725,600,000 ریال
کودک با تخت
224,000,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
603,500,000 ریال
یک تخته
1,016,000,000 ریال
کودک با تخت
227,300,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
616,700,000 ریال
یک تخته
1,042,400,000 ریال
کودک با تخت
405,500,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
620,000,000 ریال
یک تخته
963,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Deluxe Room
دو تخته (هر نفر)
748,700,000 ریال
یک تخته
1,306,400,000 ریال
کودک با تخت
230,600,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
752,000,000 ریال
یک تخته
1,032,500,000 ریال
کودک با تخت
237,200,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
752,000,000 ریال
یک تخته
1,313,000,000 ریال
کودک با تخت
233,900,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room R.O.H
دو تخته (هر نفر)
880,800,000 ریال
یک تخته
136,350,000 ریال
کودک با تخت
240,500,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,029,200,000 ریال
یک تخته
1,616,000,000 ریال
کودک با تخت
243,800,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
1,061,000,000 ریال
یک تخته
1,576,700,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Sea View
دو تخته (هر نفر)
1,435,100,000 ریال
یک تخته
2,057,200,000 ریال
کودک با تخت
247,100,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
شهر: بدروم
سرویس: Uall
نوع اتاق: Premium Room Sea View
دو تخته (هر نفر)
1,880,600,000 ریال
یک تخته
3,232,300,000 ریال
کودک با تخت
240,400,000 ریال
کودک بدون تخت
179,900,000 ریال
توضیحات

برای گشت و گذار در شهر های ترکیه تور بدورم راز گیتی را از دست ندهید.

قوانین و مقررات

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS