شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
137,900,000 ریال
یک تخته
167,000,000 ریال
کودک با تخت
134,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
144,500,000 ریال
یک تخته
180,900,000 ریال
کودک با تخت
134,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
153,800,000 ریال
یک تخته
186,300,000 ریال
کودک با تخت
134,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
160,300,000 ریال
یک تخته
212,300,000 ریال
کودک با تخت
147,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
166,800,000 ریال
یک تخته
225,300,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard
دو تخته (هر نفر)
173,300,000 ریال
یک تخته
225,300,000 ریال
کودک با تخت
160,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
179,800,000 ریال
یک تخته
238,300,000 ریال
کودک با تخت
134,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
186,300,000 ریال
یک تخته
264,300,000 ریال
کودک با تخت
186,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
199,300,000 ریال
یک تخته
290,300,000 ریال
کودک با تخت
186,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
199,300,000 ریال
یک تخته
290,300,000 ریال
کودک با تخت
199,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
199,300,000 ریال
یک تخته
290,300,000 ریال
کودک با تخت
199,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
212,300,000 ریال
یک تخته
290,300,000 ریال
کودک با تخت
186,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
212,300,000 ریال
یک تخته
316,300,000 ریال
کودک با تخت
212,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
212,300,000 ریال
یک تخته
316,300,000 ریال
کودک با تخت
212,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
231,800,000 ریال
یک تخته
329,300,000 ریال
کودک با تخت
199,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
316,300,000 ریال
یک تخته
459,300,000 ریال
کودک با تخت
251,300,000 ریال
کودک بدون تخت
30,000,000 ریال
به تمامی نرخ های بالا، هزینه پرواز اضافه خواهد شد.
قیمت پرواز بزرگسال:
30,000,000 ریال
قیمت پرواز کودک:
30,000,000 ریال
توضیحات

شرایط سفر به گرجستان:

همراه داشتن بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، واچرهتل، وجه نقد ( به ازای هرروز اقامت هر نفر 100 دلار)

خدمات:

بلیط رفت و برگشت ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتیلوازم مورد نیاز
کارت شناسایی، کارت بانکی و پول نقد

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS