تور باتومی
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
---
یک تخته
---
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
150,500,000 ریال
یک تخته
208,500,000 ریال
کودک با تخت
131,300,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
164,000,000 ریال
یک تخته
229,900,000 ریال
کودک با تخت
164,000,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
164,000,000 ریال
یک تخته
229,900,000 ریال
کودک با تخت
164,000,000 ریال
کودک بدون تخت
110,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
169,900,000 ریال
یک تخته
246,900,000 ریال
کودک با تخت
149,900,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
169,900,000 ریال
یک تخته
249,000,000 ریال
کودک با تخت
149,900,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
198,800,000 ریال
یک تخته
304,500,000 ریال
کودک با تخت
169,900,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
206,700,000 ریال
یک تخته
295,800,000 ریال
کودک با تخت
154,800,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
219,700,000 ریال
یک تخته
321,700,000 ریال
کودک با تخت
173,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
227,500,000 ریال
یک تخته
363,400,000 ریال
کودک با تخت
208,300,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
238,300,000 ریال
یک تخته
314,300,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
286,300,000 ریال
یک تخته
439,300,000 ریال
کودک با تخت
143,500,000 ریال
کودک بدون تخت
105,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
331,000,000 ریال
یک تخته
544,300,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
331,000,000 ریال
یک تخته
544,300,000 ریال
کودک با تخت
154,800,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
377,400,000 ریال
یک تخته
562,900,000 ریال
کودک با تخت
247,500,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
377,400,000 ریال
یک تخته
600,000,000 ریال
کودک با تخت
229,000,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
423,800,000 ریال
یک تخته
692,700,000 ریال
کودک با تخت
303,200,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
433,000,000 ریال
یک تخته
711,300,000 ریال
کودک با تخت
229,000,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
451,600,000 ریال
یک تخته
729,800,000 ریال
کودک با تخت
191,900,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
460,900,000 ریال
یک تخته
766,900,000 ریال
کودک با تخت
266,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
488,700,000 ریال
یک تخته
822,600,000 ریال
کودک با تخت
295,800,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
535,100,000 ریال
یک تخته
896,800,000 ریال
کودک با تخت
470,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
581,400,000 ریال
یک تخته
952,400,000 ریال
کودک با تخت
340,300,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: باتومی
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
729,800,000 ریال
یک تخته
1,342,000,000 ریال
کودک با تخت
470,100,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
توضیحات

اگر شیفته گشت و گذار در گرجستان هستید پیشنهاد می‌کنیم که تور باتومی 17، 21 و 31 تیر را از دست ندهید.

قوانین و مقررات

داشتن مبلغ 100 دلار در ازای هر شب اقامت ضروری است.

داشتن دست پی سی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS