تور ایروان
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
116,700,000 ریال
یک تخته
139,400,000 ریال
کودک با تخت
132,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
116,700,000 ریال
یک تخته
147,500,000 ریال
کودک با تخت
154,900,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
121,500,000 ریال
یک تخته
147,500,000 ریال
کودک با تخت
183,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOOM
دو تخته (هر نفر)
123,200,000 ریال
یک تخته
165,300,000 ریال
کودک با تخت
136,400,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
126,400,000 ریال
یک تخته
152,300,000 ریال
کودک با تخت
172,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
133,900,000 ریال
یک تخته
181,500,000 ریال
کودک با تخت
143,700,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
135,700,000 ریال
یک تخته
183,100,000 ریال
کودک با تخت
165,600,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
137,700,000 ریال
یک تخته
179,900,000 ریال
کودک با تخت
154,600,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
139,400,000 ریال
یک تخته
184,700,000 ریال
کودک با تخت
154,600,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
139,400,000 ریال
یک تخته
186,300,000 ریال
کودک با تخت
183,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
141,000,000 ریال
یک تخته
183,100,000 ریال
کودک با تخت
231,100,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
141,000,000 ریال
یک تخته
186,300,000 ریال
کودک با تخت
154,600,000 ریال
کودک بدون تخت
120,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
249,300,000 ریال
یک تخته
347,600,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
256,600,000 ریال
یک تخته
347,600,000 ریال
کودک با تخت
194,700,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
274,800,000 ریال
یک تخته
413,100,000 ریال
کودک با تخت
202,000,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: KING
دو تخته (هر نفر)
282,000,000 ریال
یک تخته
394,900,000 ریال
کودک با تخت
183,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
285,700,000 ریال
یک تخته
416,700,000 ریال
کودک با تخت
147,400,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
285,700,000 ریال
یک تخته
442,200,000 ریال
کودک با تخت
194,700,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
289,300,000 ریال
یک تخته
431,300,000 ریال
کودک با تخت
154,600,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
شهر: ایروان
سرویس: HB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
293,000,000 ریال
یک تخته
442,200,000 ریال
کودک با تخت
172,800,000 ریال
کودک بدون تخت
100,000,000 ریال
توضیحات

اگر دوست دارید تا ارمنستان را بگردید با تور ارمنستان راز گیتی همراه شوید.

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS