رزرو تور آنتالیا و الانیا
رزرو تور ترکیبی آنتالیا و الانیا 1403
رزرو تور آنتالیا
رزرو تور ترکیبی آنتالیا و الانیا 1403
رزرو تور آنتالیا و الانیا 1403
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
383,900,000 ریال
یک تخته
487,900,000 ریال
کودک با تخت
331,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
411,900,000 ریال
یک تخته
478,900,000 ریال
کودک با تخت
345,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
480,900,000 ریال
یک تخته
701,900,000 ریال
کودک با تخت
379,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
483,900,000 ریال
یک تخته
666,900,000 ریال
کودک با تخت
381,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
504,900,000 ریال
یک تخته
636,900,000 ریال
کودک با تخت
391,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
508,900,000 ریال
یک تخته
622,900,000 ریال
کودک با تخت
393,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
508,900,000 ریال
یک تخته
757,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
509,900,000 ریال
یک تخته
760,900,000 ریال
کودک با تخت
394,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
512,900,000 ریال
یک تخته
628,900,000 ریال
کودک با تخت
395,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
540,900,000 ریال
یک تخته
749,900,000 ریال
کودک با تخت
409,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
580,900,000 ریال
یک تخته
781,900,000 ریال
کودک با تخت
430,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
580,900,000 ریال
یک تخته
781,900,000 ریال
کودک با تخت
430,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
588,900,000 ریال
یک تخته
763,900,000 ریال
کودک با تخت
434,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
596,900,000 ریال
یک تخته
902,900,000 ریال
کودک با تخت
438,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
600,900,000 ریال
یک تخته
878,900,000 ریال
کودک با تخت
440,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
612,900,000 ریال
یک تخته
966,900,000 ریال
کودک با تخت
446,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: All
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
620,900,000 ریال
یک تخته
982,900,000 ریال
کودک با تخت
450,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
624,900,000 ریال
یک تخته
886,900,000 ریال
کودک با تخت
452,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
633,900,000 ریال
یک تخته
829,900,000 ریال
کودک با تخت
456,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
641,900,000 ریال
یک تخته
841,900,000 ریال
کودک با تخت
460,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
649,900,000 ریال
یک تخته
1,038,900,000 ریال
کودک با تخت
464,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
661,900,000 ریال
یک تخته
1,063,900,000 ریال
کودک با تخت
470,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
669,900,000 ریال
یک تخته
884,900,000 ریال
کودک با تخت
474,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
689,900,000 ریال
یک تخته
1,119,900,000 ریال
کودک با تخت
484,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
705,900,000 ریال
یک تخته
1,151,900,000 ریال
کودک با تخت
492,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
705,900,000 ریال
یک تخته
1,151,900,000 ریال
کودک با تخت
492,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
709,900,000 ریال
یک تخته
1,159,900,000 ریال
کودک با تخت
494,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
735,900,000 ریال
یک تخته
1,013,900,000 ریال
کودک با تخت
502,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
751,900,000 ریال
یک تخته
1,008,900,000 ریال
کودک با تخت
515,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
761,900,000 ریال
یک تخته
1,264,900,000 ریال
کودک با تخت
520,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
773,900,000 ریال
یک تخته
1,090,900,000 ریال
کودک با تخت
526,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
1,177,900,000 ریال
یک تخته
1,631,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: آلانیا
سرویس: Uall
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
1,179,700,000 ریال
یک تخته
1,740,900,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
توضیحات

برای رزرو تور ترکیبی آنتالیا و آلانیا ویژه نوروز با بهترین قیمت از رازگیتی.


خدمات

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل 
ترانسفر فرودگاهی 
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )قوانین و مقررات

بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم است

نرخ کودک بدون تخت 21990000 تومان است.

نرخ کودک کمتر از 2 سال 1590000 تومان ایت. 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS